BÁNH SINH NHẬT NỮ

Bánh Sinh Nhật

Bánh Sinh Nhật Red Velvet

300.000 

Bánh Sinh Nhật

Bánh Sinh Nhật I Love You

450.000 
280.000 

Bánh Sinh Nhật

Bánh Sinh Nhật Hoa Hồng

Liên hệ

Bánh Sinh Nhật

Bánh Sinh Nhật Hộp Quà

300.000 

Bánh Sinh Nhật

Bánh Sinh Nhật Hoa Tulip

380.000 
300.000 550.000 
280.000 550.000 

Bánh Sinh Nhật

Bánh Sinh Nhật Rượu XO

300.000 
230.000 550.000 
200.000 500.000 
280.000 550.000 

Bánh Sinh Nhật

Bánh Sinh Nhật Thiên Nga

230.000 550.000 
230.000 550.000 
280.000 550.000 
200.000 550.000 
200.000 550.000 
230.000 550.000 
230.000 550.000 
250.000 550.000 
230.000 550.000 
400.000 450.000 
250.000 550.000 
400.000 450.000 

Bánh Sinh Nhật

Bánh Kem Hoa Tươi

400.000 450.000 
400.000 450.000 
400.000 450.000 
400.000 450.000 
400.000 450.000 
250.000 550.000 
250.000 550.000 

Bánh Sinh Nhật

Bánh Su Kem Sinh Nhật

200.000 
300.000 
300.000 

Bánh Sinh Nhật

Bánh Sinh Nhật Su Kem

250.000 
380.000 
300.000 

Bánh Kem Dịp Lễ

Bánh Kem Cupcake 8-3

250.000 
150.000 
300.000 550.000 
300.000 550.000 
300.000 550.000 
300.000 550.000 
280.000 550.000 
280.000 550.000 
450.000 
280.000 

Bánh Sinh Nhật

Bánh Sinh Nhật Size 14

280.000 
300.000 
280.000 

Bánh Sinh Nhật

Bánh Gato Tiramisu Đẹp

300.000