BÁNH SINH NHẬT NAM

280.000 550.000 
280.000 550.000 

Bánh Sinh Nhật

Bánh Sinh Nhật SpiderMan

300.000 550.000 
300.000 550.000 
300.000 550.000 

Bánh Sinh Nhật

Bánh Sinh Nhật I Love You

450.000 
350.000 
280.000 

Bánh Sinh Nhật

Bánh Sinh Nhật Su Kem

250.000 
300.000 550.000 
300.000 550.000 
300.000 

Bánh Sinh Nhật

Bánh Su Kem Sinh Nhật

200.000 

Bánh Sinh Nhật

Bánh Gato Tiramisu Đẹp

300.000 

Bánh Sinh Nhật

Bánh Sinh Nhật Rượu XO

300.000 
300.000 
280.000 550.000 
200.000 500.000 
230.000 550.000 
300.000 

Bánh Sinh Nhật

Bánh Sinh Nhật Red Velvet

300.000 

Bánh Sinh Nhật

Bánh Sinh Nhật Cho Bố

280.000 
280.000 550.000 
300.000 
280.000 
280.000 550.000 
250.000 550.000